Komtj oeëver -3727 daag nao de spetterendje musical!
Mét os. In Wieërt.

Léste noets

Rogstaekers-De Legende,  the Movie


Op 2 en 3 mei wore 7.000 minse oppe Mêrrentj  getuûge vanne uutveuring vanne succesvolle Wieërter dialectmusical “Rogstaekers-De Legende”.  Doeër ‘t unieke karakter van dieëze musical hieët V.V. de Rogstaekers ‘t idee opgepaktj um heej ‘n vervolg aan te gaeve.  De uutkomst daovan és “Rogstaekers-De Legende, the Movie”.
Op vriêdig 11 juli um 19.30 oor hieët  Gotcha Cinema 4 zale gerizzervieërdj vör dieëze film. Vuuëraafgaondj aanne filmpremiére waere de hoeëfdrolspuuëlers binnegehaaldj oeëver de  “roeëje luîper”.
De premiére guftj ouch de gelaegenheid um ‘t ieërste exemplaar vanne dvd, mét foto’s en tekstbook det vanne musical és gemaaktj uut te reike. De vuuërverkoupbonne vanne dvd waere, in ‘n bepêrkdje oplage, vör de priês van € 11,-- verkochtj beej Van Bun Boek- en Tijdschriftenhandel, Party Time en Primera Wouters.
Zeeje op 2 of 3 mei oppe Mêrrentj gewaesj dan és “Rogstaekers-De Legende, the Movie” dé gelaegenheid um ‘t spektakel te herbelaeve en vör de minse di-j dit prachtige evenemênt hebbe gemisj és dit de unieke kâns um toch nog mej te kunne kalle.
Na afloup vanne vuuërstélling és d’r in kefee Gotcha ‘n ‘after party’.
Doeër ‘t groeëte succes vanne musical “Rogstaekers-De Legende” hieët de organizasie e bedraâg oeëvergehaoje aan dit evenemênt. Di-j opbringst zal, net as de opbringst vanne dvd mét book en ‘n dael vanne opbringst van “Rogstaekers-De Legende, the Movie” geschoonke waere aan 2 gooj doele di-i binnekort bekindj waere gemaaktj.
Kaarte vör de vuuërstéling zeen te koup aanne kassa van Gotcha-Cinema. De entreepriês és  € 7,00. 
De musical “Rogstaekers-De Legende” is ouch te kriêge op dvd.   

De Rogstaekers-De Legende noow ouch op dvd.

De suksesvolle oeëpe locht musical “Rogstaekers-De Legende” verschientj, in ‘n beperkdje oplage, op dvd. Tiêdes de uutveuringe, in ‘t kader van 600 jaor “Stad Weert” en “8×11 jaar V.V. de Rogstaekers”, op vriêdig 2 en zaoterdig 3 mei és ‘n registratie gemaaktj van dit spectaculaire evenement.
De 2 oor deurendje shoow és komplieët te zeen en te beloestere op dvd. De dvd weurtj verkochtj mét ’n foto-  en meziektekstebook.

De verkouppriês bedruugtj  € 11,–
De opbrîngste van dvd en book gaon nao ‘n 2-tal gooj doele di-j V.V. de Rogstaekers op ‘n later tieêstip bekîndj zal make.

De premiére van ‘t book en dvd és op 12 juli. Heejvör hebbe de Rogstaekers nog ‘n spectaculaire actie in gedachte.  Umdet d’r slechts ‘n beperktj aantal exemplare weurtj geproduceerdj, brînge de Rogstaekers vanaaf zaoterdig 7 juni ‘n “tegoodbon” vör DVD en book oppe mêrrentj, zoeëdet de echte leefhebbers snel aksie kinne oongerneme um d’r vör te zörge det ze neet achter ‘t net vêsse.
De “tegoodbon” és te koup beej Primera Wouters, Van Bun Boek en Tijdschriftenhandel en Party Time. Dus hejaje nog gein kadoo vör Vaderdag dan eé heejmej det prebleem ouch metein opgelosj.


 

1e uutveuring Rogstaekers-De Legende 'n sukses

De ieërste uutveuring van "Rogstaekers-De Legende" és doeër 't publiek entoezjast óntvânge.
Heejbeej al 'n klein sfeerimpressie vanne vuuërstelling. Vanaovendj "dael 2" vör 'ne uutverkochtdje Mêrrentj.

 

    L1 bringtj serie roondum Wieërt 600 jaor stad

‘Mét os. In Wieërt.’ 5 zoondige achtereîn op tv

 Inne viêfdaelige tv-serie 'Mét Os. In Wieërt.' deut L1 de kaomendje waeke verslaâg vanne hoeëgtepûnte vanne jubileumveering 'Wieërt 600 jaor stad’. De stad krieëg 600 jaor gelieëje mêrrentjrechte woeëdoeër Wieërt zich vanaaf det momênt ‘n volwaerdige stad kos neume. 

Inne ieërste aaflevering, op zoondig 4 mei, és d’r aandacht vör de rippetities enne uutveuring van ‘t muzikaal oeëpelöchtspektakel ‘De Legende', woeë in weurtj uutgelagdj wi-j Wieërtenare aanne schâmpnaam 'Rogstaekers' kaome. Speciale aandacht és d’r vör zangeres Wendy van Dooren, eîn vanne hoeëfdrolspuuëlsters in dieëze show dae op 2 en 3 mei weurtj opgeveurdj oppe Mêrrentj in Wieërt

Advies beej slecht waer !

Vae gaon d'r vanuut det vae 't waer kriêge det vae verdeene en dan mot 't waal good zeen. Mocht 't tieëgevalle en véltj d'r 'n bies dan wille vae uch vraoge um gein parapluj te gebroêke mer 'ne poncho of raengelpak aan te doon. Des waal zoeë vreentelik vör eur medebezeukers van "Rogstaekers-De Legende".

Podium opgebawdj

’t Podium, leecht, bieëldj en geluid vör "Rogstaekers-De Legende" stieëtter en daomej és d'n aaftrap gegaeve vör e schoeën ‘fieëstje’. Op dit memênt weurtj  d'rvör gezörgdj det vriêdigaovendj d'r alles tip-top uutzuût en klînktj.

Rogstaekers-De Legende” beej Plat  ewég op L1

Hoeëfdrolspuuëlers Leon Smolenaars (Jan) en Wendy van Dooren (Mieke) wore, same mét Mark Bouwmans vanne Rogstaekers, gésteraovendj te gast beej Henk Hover in ’t programma “Plat ewég” op L1. Dao stong “Rogstaekers-De Legende” volop inne aandacht.  ’t Goodbeloesterdj L1 programma zörgtj d’rvör det ouch de rest van Limburg stilaan oppe huuëgdje és van ’t schoeëns det in Wieërt stieët te gebuuëre

Rogstaekers-De Legende in 't L1 Radio program.

Dieës waek  bestieëdj Henk Hover in zien L1 radioprogramma “Plat ewég” ederen daâg aandacht aan de musical “Rogstaekers-De Legende”. Vanaaf dieënsdig és d’r ederen aovendj 1 nummer uut de musical in zien program te huuëre en op donderdigaovendj stieët d’r ’n interview mét Leon Smolenaars, Wendy van Dooren en Mark Bouwmans op ’t program.

Hoeëg bezeuk oppe rippetisie

Gésteraovendj bracht börgemeister Jos Heijmans in ’t beejzeen van vertieëgewoeërdigers vanne 5 femiêlies di-j “Rogstaekers-De Legende” muuëgelik make en ’n vertieëgewoeërdiging van ’t Stichtingsbesteur 600 jaor Stad Wieërt e bezeuk aanne léste regulier rippetisie beej Kinderpretland. Oonger d’n indrök van det waat ze vuuërgeschoeëteldj krieëge, weurtjer doeër oeës gaste in eder gevâl uutgekieëke nao de uutveuringe op 2 en 3 mei.

 

 

"The Making of Rogstaekers-De Legende op WTV.

Vanaaf dieës waek zal WTV edere woonsdigaovendj, aansloêtendj aan 't WTV journaal, "The making of Rogstaekers-De Legende" uutzende.

Gedeurendje de 4 waeke inne aanluîp nao de musical guftj prizzentator Lars Lambers uch 'ne inkiêk achter de schêrme vanne produktie van dieëze musical.

Weert FM - Op z'n Limburgs.

Op vriêdigaovendj tösse 19.30 oor en 20.30 oor geuft Wieërt FM in 't program Op z'n Limburgs" op 4, 18 en 25 aprîl aandacht aanne musical "Rogstaekers -De Legende.

Meziek vanne artieste di-j mejdoon aanne musical, ’n tipke vanne muzikale slui-jer asj gieët um de rippertwaar kuuës, interviews en achtergroond informâsie. Lars Lambers schuuftj aan as prizzentator

De rippetisie in volop aanne gang.

De rippetisies mét de hieël "cast" van hoeëfdrolspuuëlers tot figurânte és volop aanne gang. Edere dieënsdigaovendj és Kinderpretland de plaats woeë mét blood, zweît en traone gewêrktj weurtj aan 'n topprestasie vör vriêdig 2 en zaoterdig 3 mei.

Daonaeve weurtj ouch drök gewêrktj aanne PR. Indj van dieës waek és, as alles good gieët, 't themanummer van WTV-magazine klaor det hieëlemaol in 't teîken stieët vanne musical. In det magazine vingdje wêrkelik alle informâsie oeëver "Rogstaekers-De Legende". Haotj de breevebös dus inne gate.

X
<
 
<
 
>
 
 
>